Recenzia - Týždenník .týždeň

Konfrontovanie s hudobným géniom vyžaduje značnú dávku odvahy a nápaditého prístupu. Džezový saxofonista Erik Rothenstein a klasická klaviristka Zita Slavíčková sa do Bacha „pustili" celkom neobvykle: ani džezovo ani klasicky.

Na šachovú partiu s Bachom si prizvali kamarátov – skladateľov (Viliama Gräffinger, Luboš Bernáth, Pavol Šuška) a interpretov (speváčka Eva Šušková, violončelista Boris Bohó) a s rešpektom vykročili za hranice klasiky.

V rámci šachovnice sa najďalej dostali vo voľných improvizáciách a meditáciách inšpirovanými prelúdiami z Bachových violončelových suít.(Malí/Veľkí Františkáni), ktorých atmosféru výrazne obostrel genius loci miesta nahrávania, bratislavského františkánskeho kostola.

Barytónsaxofón sa Bachovým skladbám výrazne hodí prekvapivo sluší; barokový velikán síce nedostal mat ale je to slušná partia.

RECENZIA: .týždeň, 50/2013, str. 66
Peter Motyčka, Lento Ad Astra: Playing sach with Mr. Bach