Projekty

Playing „Šach“ with Mr. Bach

Pokúsili sme sa na motívy jedného z najväčších skladateľov európskej hudby realizovať niečo, čo by bolo hodné jeho a reflektovalo súčasnú dobu v konfrontácii s našimi postojmi a názormi. Oslovili sme troch súčasných skladateľov aby nám skomponovali skladby, ktorých nosnou myšlienkou by bol odkaz Johana Sebastiana Bacha. Dostali voľné pole pôsobnosti a bolo na ich rozhodnutí, či si prerobia pre naše účely celú skladbu, zoberú si iba nejaké motívy alebo skomponunujú úplne nové dielo. Dôraz sme kládli na barytónový saxofón, pre ktorý ani vo svetovej soxofónovej literatúre nie je napísaných veľa diel. Pozvali sme si aj hostí speváčku Evu Šuškovú a violončelistu Borisa Bohá. Výsledkom je program, kde sa pokúšame sprostredkovať odkaz Johana Sebastiana Bacha.

Francúzske impresie

Dramaturgia projektu odráža skutočnosť, že saxofón vznikol v polovici 19. storočia v Belgicku a svoje prvé využitie mal vo Francúzsku. Medzi jeho podporovateľov patril napr. aj Claude Debussy. Skupina sa snaží reflektovať skutočnosť, že Francúzsko je kolískou klasického saxofónu a zaradilo do svojho programu Francúzske impresie významných francúzskych skladateľov prelomu 19. a 20. storočia. Pôvodné skladby slovenských súčasných skladateľov tiež prihliadajú na túto skutočnosť a sú napísané aby zapadli do tohto projektu. Lento Ad astra chce priniesť nový pohľad na interpretáciu, výber a následné spracovanie skladieb. Prearanžovaním a spoluprácou s hosťami vzniká nový prístup k tejto literatúre, ktorý charakterizuje umelecký postoj telesa.

Detské piesne a workshopy

Naša skupina robí program aj pre najmenšie deti v śkôlkach. Hravým spôsobom ich interaktívne zapája do hudobného procesu a predstavuje im rôzne dychové nástroje a skladby so spevom a doprovodom klavíra. Na workshopoch pre umelecké śkoly predstavuje koncepciu výučby podľa učebnice Erika Rothensteina Progresívna škola hry na saxofóne a interpretuje aj skladby zo saxofonového zborníka Detské piesne, na ktorom sa podiaelalo viacer slovenských skladateĺov. Pre staršie deti a pokročilejších hudobníkov sa na workshopoch vysvetlujú rôzne štýly hudby, ich interpretácia a predstavujú sa skladby svetovej literatúry ako i slovenských akladateľov.