Recenzia: Matiné v Mirbachovom paláci

„... Pri hre pôsobí Rothenstein vyrovnaným dojmom, disponuje pekným tónom, ekonomicky pracuje s dychom, má neomylný cit pre rytmus a zmysel pre štýl. Jednoznačne ide o technicky zdatného a inteligentného hudobníka ...

...interpret preukázal svoju kompetenciu najmä v improvizovaných úsekoch, kde som ocenila cit pre mieru a zmysel pre hudobný priestor.“

„...Ako sólistka sa Z. Slavíčková predstavila Chopinovou Baladou g mol op. 23. Podobne ako v Naulaisovej suite bolo počuť bezprostrednosť, temperament, individuálny postoj, a presvedčenie o správnosti. ... Bol to Chopin nie celkom zvyčajný, no akceptovateľný a pôsobivý.“

Ingeborg Šišková, Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

In: Hudobný život 9/2011, str. 3